درباره ما

Standard and Quality Journal

درباره ما۱۴۰۲/۹/۱۶ ۱۹:۳۴:۳۷

اولین‌ها در یادها می‌مانند…

خدای را شاکریم و اندر حکمت او سر تعظیم فرود می آوریم و آنچه را که او مقدر می نماید را در آغوش می گیریم تا گرمای رحمتش وجود مان را مرهمی باشد بابت تلاش بیشتر برای شما بزرگواران و عزیزانی که سالهای سال همراه ما بودید

همراهی و همیاری کارآفرینان ارجمند، مدیران محترم کنترل کیفیت، کارشناسان استاندارد و مسئولین فنی افتخار بزرگیست که از دیرباز تا کنون به آن نائل گشته ایم. نشریه استاندارد و کیفیت به عنوان پیشگام و تخصصی‌ترین نشریه حوزه استاندارد و کیفیت با بهره‌مندی از مجرب‌ترین و زبده‌ترین نیروها همواره سعی در ارائه بهترین مطالب مرتبط با استاندارد و کیفیت را داشته است.

شورای سیاست گذاری

مهندس رضا نوفرستی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول 

الهام چوگانیان
سردبیر

دکتر محسن شرکا
عضو شورای سیاست گذاری 

دکتر علی مختاری
عضو شورای سیاست گذاری

دکتر فیروز ابراهیمی
عضو شورای سیاست گذاری

امیر فرنام نوفرستی
مدیر دپارتمان طراحی

این ارزش بر پذیرش رویکرد تیمی تأکید دارد و بیان می‏کند مشکلات گروه،مشکلات همه افراد است. تفاوت‌ها با بحث و گفتگو حل شود و زمانیکه تصمیمی اخذ می‌شود باید از آن حمایت به عمل آید.

این ارزش تأکید دارد که کارکنان باید گزینه‏‌های اخلاقی را انتخاب کنند، به تعهداتشان پایبند باشند، مسئولیت اقداماتشان را برعهده گیرند و بهترین کاری را که می‏ توانند، برای همکاران و مشتریان انجام دهند.

در این ارزش بر شناسایی نیازهای مشتری و تلاش برای برآورده ساختن انتظارات و تأمین نیازهای مشتریان و ایجاد روابط بلند مدت با مشتریان تأکید داریم

این ارزش بر این نکته تائید دارد که شفافیت و حسن نیت در قبال دیگران و جلب اطمینان آن ها از طریق انطباق پندار، گفتار و کردار و همچنین پیش بینی پذیر بودن رفتار جز ارکان اصلی است.

استفاده از نوآوری یک محرک اصلی برای دستیابی به مزیت رقابتی است. این ارزش بر ایجاد و حمایت از تغییرات مثبت تأکید دارد. نوآور بودن منجر به مزیت رقابتی و خلق فرصت های جدید می‏ شود.

این ارزش موجب می‏شود همواره سازمان ارتقا یابد و همزمان بر نتایج نهایی تمرکز شود. با انجام فعالیت هایی برای بهبود عملکرد و تلاش برای تعالی در هر فعالیتی، دستیابی به نتایج مورد نظر حاصل می‏ شود.

شما هم می‌توانید عضوی از تیم ما باشید.

نشریه استاندارد و کیفیت به عنوان پیشگام و تخصصی‌ترین نشریه حوزه استاندارد و کیفیت، همواره علاقمند و مشتاق به همکاری با کارآفرینان، مدیران کنترل کیفیت، مسئولین فنی و علاقمندان مستعد بوده است.

شما هم می‌توانید عضوی از تیم ما باشید.

نشریه استاندارد و کیفیت به عنوان پیشگام و تخصصی‌ترین نشریه حوزه استاندارد و کیفیت، همواره علاقمند و مشتاق به همکاری با کارآفرینان، مدیران کنترل کیفیت، مسئولین فنی و علاقمندان مستعد بوده است.

در زندگی مهم این نیست که به ایده آل زندگی تان برسید بلکه مهم این است که در مسیر رسیدن به ایده آل زندگی تان حرکت کنید.