شرکت کاروان تندیس توس – نارمک

شرکت کاروان تندیس توس - نارمک

شرکت کاروان تندیس توس – نارمک

 

شرکت کاروان تندیس توس- نارمک (سهامی خاص) فعالیتهای بازرگانی خود را از سال ۱۳۷۴ با هدف انجام کلیه اقدامات مربوط به امر بازرگانی خارجی، مشتمل بر ایجاد تقاضا و پاسخ به تقاضای ایجاد شده در بازارهای بین المللی شامل انجام تحقیقات بازاریابی برای شناسایی بازار هدف، شناسایی و انتخاب توزیع کننده مناسب، مذاکره برای کسب مجوزهای لازم و تهیه اسناد و مدارک مورد نیاز صادرات، مدیریت امورمالی و مدیریت فرآیندهای صادرات آغاز نموده است.

توسط |۱۳۹۷/۸/۱۰ ۶:۱۲:۵۷آبان ۱۰ام, ۱۳۹۷|دسته‌بندی نشده|