آگهی در نشریه

آگهی در نشریه۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ۴:۵۷:۵۶

مخاطبان گرامی
چنانچه تمایل به درج آگهی در نشریه کشوری استاندارد و کیفیت را دارید ، با واحد بازرگانی تماس حاصل بفرمایید .

نشانی: مشهد، بلوار خیام جنوبی، خیابان پیام ۸، پلاک ۵۰ کدپستی: ۳۳۵-۹۱۸۶۵
تلفن: ۹-۳۷۶۴۹۰۳۸-۰۵۱    فکس: ۳۷۶۴۹۹۶۵-۰۵۱
واحد بازرگانی: ۶۳-۶۲-۰۹۱۵۹۷۰۱۲۴۱ ، ۰۹۱۲۰۲۸۱۴۳۸