نشریه شماره بیست و یکم؛ویژه نامه روز ملی استاندارد

بیست و یکمین شماره نشریه استاندارد و کیفیت؛ ویژه‌نامه روز ملی استاندارد

سخن مدیرمسئول:

همه ساله به مناسبت فرا رسیدن ۱۴ اکتبر برابر با ۲۲ مهر ماه سازمان ایزو
و سایر نهادهای وابسته با اعام شعاری متناسب با شرایط موجود جهان و با
فراخوان از کلیه هنرمندان در جهت به تصویر کشیدن این شعار در قالب پوستر،
همگان را به اهتمام بیشتر به آن دعوت می نمایند. شعار امسال با عن وان حفاظت
از زمین با اس تانداردها تذکری جدی است برای تمامی جوامع، دولت ها، سازمان ها
و انسان های این کره خاکی که تنها راه حفاظت از این زیستگاه جهان هستی صرفا
رعایت استانداردها می باشد

(جهت مطالعه ادامه‌ی سخن مدیرمسئول و یا سایر مطالب: دریافت نسخه چاپی نشریه و یا دریافت نسخه الکترونیکی)

در این شماره می‌خوانید:

  • گزیده سخنان مقام معظم رهبری
  • گزیده سخنان ریاست جمهوری
  • گزیده سخنان ریاست سازمان ملی استاندارد ایران
  • پیام معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری
  • پیام ریاست مدیر کل استاندارد خراسان رضوی
  • پیام دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
  • ۲۰ سال با روز جهانی استاندارد
  • گزارش هفتمینجلسهشورای عالی استاندارد
  • …..
توسط |۱۴۰۰/۱/۲۲ ۸:۴۹:۵۴آذر ۱۸ام, ۱۳۹۹|آرشیو نشریات|