شماره بیستم؛
ویژه‌نامه روز ملی صنعت ومعدن۹۹

بیستمین شماره نشریه استاندارد و کیفیت؛ ویژه‌نامه روز ملی صنعت ومعدن

سخن مدیرمسئول:

پاندمی کرونا اثرات بسیار شدیدی بر اقتصاد کشورهای مختلف جهان گذاشته
است. اما تصور می شود که تاثیرات بسیار بیشتر، جدی تر و عمیق تری در آینده
نزدیک خواهد داشت. حتی مطابق برخی از پیش بینی ها، ممکن است اثرات این
بیماری بر کل اقتصاد جهان، تا چندین سال ادامه داشته باشد.

(جهت مطالعه ادامه‌ی سخن مدیرمسئول و یا سایر مطالب: دریافت نسخه چاپی نشریه و یا دریافت نسخه الکترونیکی)

در این شماره می‌خوانید:

  • گزیده سخنان مقام معظم رهبری
  • گزیده سخنان ریاست جمهوری
  • گزیده سخنان استاندار خراسان رضوی
  • پیام معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری
  • پیام ریاست سازمان صنعت، معدن وتجارت
  • معرفی اعضاء ستاد وکمیته های همایش
  • تشکل های بخش خصوصی ،کلید توسعه
  • کاش به بخش خصوصی اعتماد کنیم
  • …..
توسط |۱۳۹۹/۷/۷ ۱۱:۲۷:۰۲مهر ۷ام, ۱۳۹۹|آرشیو نشریات|